Informatie over verschotten

Verschotten is een andere benaming voor de extra kosten die een taxateur kan maken bij de taxatie van een huis. De taxateur maakt deze kosten om een aantal redenen. Zo moet hij bijvoorbeeld informatie opvragen bij het kadaster. Ook moet er informatie opgevraagd worden om te onderzoeken of de waarde van het huis kan worden beïnvloed door externe factoren. Onderstaand een aantal veelvoorkomende verschotten:

 • Bestemmingsplannen
 • Ontheffingen
 • Milieuvervuiling
 • Openluchtrecreatie
 • De drank- en horecawet
 • Bouwverordeningen

Leges

Bij leges gaat het om informatie over veranderingen in beleid, bestemming en gebruik van externe factoren. Bij de gemeente kunnen deze zogenaamde leges worden opgevraagd. De taxateur berekent de kosten die het opvragen van leges met zich meebrengt door als verschotten. De tarieven voor het opvragen van leges zijn per gemeente verschillend. U betaalt over het algemeen nooit meer als 100 euro maar de tarieven kunnen per gemeente wel sterk verschillen. Sommige taxateurs hebben deze kosten al bij de prijs inbegrepen zitten. Bij anderen komen de verschotten er later nog bij. Het is aan te raden om dit van tevoren even na te vragen, zodat u nooit voor onverwachte kosten komt te staan.

Informatie uit het kadaster

Op het moment dat een taxateur informatie opvraagt uit het kadaster kijkt hij vrijwel altijd ook naar de eigendomspapieren. De taxateur vergelijkt de eigendomspapieren met de gegevens uit het kadaster om te kijken of op de woning erfpacht, erfdienstbaarheden of kettingbeding van toepassing is. Tot slot checkt de taxateur nog of de verkoper ook de daadwerkelijke eigenaar is.

Zijn de verschotten in het tarief inbegrepen?

Het is bij lang niet alle taxateurs vanzelfsprekend dat deze extra kosten bij de prijs inbegrepen zijn. Vraag daarom altijd na of de prijs in- of exclusief verschotten is op het moment dat u een taxatierapport aanvraagt. Wij raden u aan voor een taxateur te kiezen waarbij de verschotten en leges bij de prijs inbegrepen zijn zodat u van tevoren precies weet wat u moet betalen.

Vragen? Neem contact op!

  Naam:*
  Email:*
  Telefoonnummer:*
  Toevoegingen of opmerkingen:*