Taxatie Woning

In het taxatierapport staat de precieze waarde van uw woning vermeld. Het taxatierapport is altijd noodzakelijk om hypotheekverstrekkers de waarde van uw woning te kunnen garanderen. Bij Taxatie Eindhoven wordt de taxatie altijd door een erkende en deskundige taxateur uitgevoerd.

Redenen taxatie Woning

Het laten taxeren van een woning kan voor u meerdere redenen hebben. U zou bijvoorbeeld een taxatie nodig kunnen hebben om een woning te verkopen, om hypotheek af te kunnen sluiten of in het geval van een erfenis of scheiding. In sommige gevallen in een erkend taxatierapport verplicht. Veel Nederlandse banken kunnen bijvoorbeeld geen ongecertificeerde taxatierapporten accepteren. Een andere reden om een taxatie aan te vragen zou kunnen zijn dat u het niet eens bent met de huidige WOZ-waarde. Aan de hand van de WOZ-waarde bepaald de gemeente hoeveel u aan onroerende zaken belasting moet betalen. Op het moment dat u over een contra-taxatie beschikt kunt u tegen uw huidige WOZ-waarde in beroep gaan.

Taxatierapport woning

Bij de taxatie van een woning komen een hoop verschillende factoren kijken. De onderstaande factoren worden uitgebreid beschreven in een taxatierapport:

 • Eventuele aanwezigheid van een balkon, een garage, een tuin, een parkeerplaats, etc.
 • De constructie, onderhoudsstaat en kwaliteit van de gebruikte materialen
 • Energiebesparende maatregelen(zoals isolatie)
 • Asbest of bodemverontreiniging
 • Voorzieningen
 • Ligging van uw woning(dorp/stad en wijk/buurt)
 • Omgeving(verbinding met snelwegen, bestemmingsplan, winkelcentra en andere faciliteiten)
 • De indeling van uw woning
 • De grootte van uw woning

Naast het bovenstaande worden ook de volgende gegevens door de taxateur in de gaten gehouden:

 • De toekomstige ontwikkelingen
 • De ontwikkelingen op de woningmarkt
 • De gegevens uit het Kadaster
 • Het doel van de taxatie

Wilt u weten welke onderdelen van belang zijn voor het taxeren van uw woning? Neem dan contact ons op. Een van onze taxateurs zal uw vraag uitgebreid beantwoorden.

Vragen? Neem contact op!

  Naam:*
  Email:*
  Telefoonnummer:*
  Toevoegingen of opmerkingen:*